1 Nisan 2012 Pazar

DÜNYA'YA BAĞLANMAK


Davud İbn Hilal şöyle demiştir:
Hz İbrahim’e inen sahifelerde şöyle bir bilgi kayıtlıdır:
” Ey dünya, her türlü ziyneti takınıp süslendiğin halde iyi kullarım (ebrar) sana hiçbir değer vermezler. Çünkü ben onların kalbine öyle bir duygu yerleştirdim ki, bu yüzden seni sevmezler ve senden nefret edip uzaklaşırlar. Yarattığım mahlûkat içinde senden daha adisi ve bayağısı yoktur. Senin her halin ve durumun aşağılıktır ve sonun da yokluktur. Seni yarattığım gün senin hakkında verdiğim hüküm şudur: Sen ebediyen kimseye yar olmayacaksın ve hiç kimse de ebediyen sana yar olmayacaktır; sana sahip olan pek cimri olsa bile… Kalplerinde ve gönül dünyalarında verdiğim hükme razı olma bilinci hakim olan, doğruluk ve istikamet üzere bulunan iyi kullarıma müjdeler olsun. Müjdeler olsun anlara! Kabirlerinden kalkıp bana doğru gelecekleri gün onlar için hazırladığım karşılık şudur; Önlerinde bulunan nurun kılavuzluğunda ve melekler her taraftan kendilerini kuşatmış bir halde benden umdukları rahmete kavuşmak.”
Allah Teala, Hz Musa’ya şöyle vahyetmiştir:
”Ey Musa sakın ha dünya sevgisine meyletme. Zira böyle bir günahtan daha büyük bir cürüm ile bana gelemezsin.”

Bir gün havarileri Hz İsa'ya: '' Bize öyle bir şey söyle ki, onu yaptığımızda Allah da bizi sevsin.'' deyince ondan şu cevabı aldılar: '' Dünyayı sevmeyin ki Allah da sizi sevsin.''
Allah resulü (s.a.v) şöyle buyurdu: '' Ebedi olan ahiret alemine inanıp tasdik ettiği halde gelip geçici şu dünya hayatına aldananlara şaşarım.''

Allah resulü (s.a.v) şöyle buyurdu: '' Kalplerinizi dünyayı anmakla meşgul etmeyin!''
Burada dikkat edilirse Allah resulü (s.a.v) dünyanın kendisini elde etmek için uğraşıp didinmek bir yana dünyanın anılmasını bile yasaklamıştır.

Bündar (r.a) dünya peşinde koştuğu halde zühd hakkında konuşan kişileri şu şekilde nitelendirmiştir: '' Dünya peşinde koşan ve dünya bağımlısı olan kimselerin zühd hakkında konuştuğunu görürsen şuna kesin kanaat getirebilirsin; şeytan onları parmağında oynatmaktadır.''
Bir Allah dostunun duası şöyledir: '' Ey göğü üstümüze düşmesin diye direksiz tutan Allahım, göğü nasıl tutuyorsan bizi korumak için dünyayı da tut ki üstümüze düşmesin.
Fudayl İbn İyaz (r.a) şöyle buyurmuştur: '' Dünyaya dalmak kolaydır ama bir defa girince geri çıkmak çok zordur.''

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder